Ošetrovateľstvo v neurológii
Extrapyramídové ochorenia. Poruchy pohybu.

Dystónia

Dystónia sú mimovôľové svalové sťahy, ktoré spôsobujú abnormálne pohyby alebo postavenia časti ľudského tela.

Medzi fokálne dystónie patrí blefarospazmus, čo je mimovôľové zatváranie očí, ktoré v najťažších prípadov vedú až k funkčnej slepote pacientov. Ďalšou častou fokálnou dystóniou je grafospazmus, tiež synonymom je pisársky kŕč. U pacientov pri písaní dôjde k náhlemu kŕču drobných ručných svalov, ktoré im znemožnia písanie.
Pokiaľ dystónia postihuje väčší rozsah svalov hovoríme o segmentových dystóniach.
Z nich je najčastejšia cervikálna dystónia. Ide o mimovôľové otáčanie hlavy a krku do jednej strany (torticollis), dopredu (anterocollis) alebo dozadu (retrocollis).

Veľmi účinná je liečba botulotoxínom, ktorý sa injekčne aplikuje do postihnutých svalov, ktoré spôsobujú abnormálny pohyb.

Pokiaľ svalové sťahy postihujú viacero segmentov alebo celé telo hovoríme o generalizovanej dystónii. Tá väčšinou začína v detskom veku alebo v mladosti a má progresívny priebeh. Ide zväčša a geneticky podmienené ochorenia s autozomálnou dedičnosťou s neúplnou penetráciou. Liečebne sa používa široké spektrum liekov, ako napr. benzodiazepíny, biperiden. V prípade závažného stavu prichádza do úvahy operačná liečba hlbokou mozgovou stimuláciou.