Ošetrovateľstvo v neurológii
Extrapyramídové ochorenia. Poruchy pohybu.

Myoklonus

Pod pojmom myoklonus rozumieme relatívne silné svalové zášklby nepravidelného rytmu. Poznáme aj fyziologický myoklonus, ako je náhly svalový zášklb končatiny pri zaspávaní.

Myoklonus býva prítomný pri poškodení bazálnych ganglií, mozgovej kôry, napr. pri metabolickom poškodení mozgu, poresuscitačné ischemické poškodenie mozgu, pri Creutzfeldt-Jakobovej chorobe, myoklonickej epilepsii, myoklonickej dystónii a pri poškodení miechy.