Ošetrovateľstvo v neurológii
Extrapyramídové ochorenia. Poruchy pohybu.

Syndróm nepokojných nôh

Syndróm nepokojných nôh je časté ochorenie, ktoré je charakterizované nepríjemnými pocitmi až bolesťami dolných končatín, ktoré nútia pacienta hýbať nohami. Ochorenie sa typicky prejavuje v pokoji a hlavne v noci. Pacientom prináša úľavu pohyb dolných končatín, chôdza. Postihnutí majú s problémy so zaspávaním, ale aj pri dlhodobejšej nečinnosti, ako je cestovanie dopravnými prostriedkami. Idiopatický syndróm nepokojných nôh sa lieči krátkodobo pôsobiacimi dopamínovými agonistami, napr. pramipexol podávanými na večer.

Sekundárny syndróm nepokojných nôh je zapríčinený najčastejšie polyneuropatiou dolných končatín, nedostatkom železa, magnézia a kyseliny listovej v organizme.