Ošetrovateľstvo v neurológii
Úlohy sestry pri vyšetreniach v neurológii

Úloha sestry počas vyšetrenia


Medzi intervencie, ktoré realizujeme počas vyšetrenia patria: 
 • Pacientom pred začiatkom vyšetrenia zmeriame vitálne funkcie (TK, P, TT) a zaznamenáme do zdravotnej dokumentácie. 
 • Pacientom pomôžeme zobliecť odev, obnažiť lumbálnu a sakrálnu oblasť chrbtice a zaujať vhodnú polohu v sede alebo v ľahu. Zisťujeme subjektívne pocity pacientov. 
 • Lekár vyhľadá miesto vpichu a navlečie si sterilné rukavice.
 • V prípade aplikácie lokálnej anestézie jednorazovo dezinfikujeme miesto vpichu. 
 • Lekárovi asistujeme pri dezinfekcii miesta vpichu opakovane. 
 • Pacientov vyzveme o zotrvaní v požadovanej vyšetrovacej polohe (ak pacient nedokáže polohu udržať, pomôže mu asistent sestry) a informujeme ho na akt zavedenia ihly. Požiadame pacientov, aby pravidelne dýchali, nekašľali a uvoľnili sa.
 • Lekár zavedie ihlu do subarachnoidálneho priestoru chrbticového kanála v mieste vpichu, ktoré je medzi 3. a 4. (L3-L4) alebo 4. a 5. tŕňom driekových stavcov  (L4-L5) alebo 5. tŕňom driekového stavca a 1. krížového stavca (L5-S1). Lekárovi asistujeme pri odbere likvoru (cca 5-15 ml). Lekár súčasne zhodnotí likvor na základe jeho fyzikálneho vyšetrenia – farbu, prítomnosť zakalenia a tlak (charakteristika likvoru).
 • Priebežne monitorujeme pacientov, zisťujeme prítomnosť bolesti hlavy, nevoľnosti  a subjektívne pocity (udržiavame komunikáciu).  
 • Po vytiahnutí ihly na miesto vpichu priložíme sterilný tampón (a štvorec mulu) a pevne prelepíme hypoalergénnou náplasťou, aby sme vytvorili kompresiu na dané miesto.
 • Pripravíme odobratú vzorku na transport do laboratória. Počas manipulácie s odobratou vzorkou je potrebné, aby sme mali rukavice, pretože odobratý biologický materiál sa považuje za infekčný).    
 • Súčasťou vyšetrenia je záznam lekára do zdravotnej dokumentácie pacienta o realizácii vyšetrenia, ktorý má obsahovať čas vyšetrenia, v prípade podania lokálnej anestézie aplikované farmakum, toleranciu vyšetrenia pacientmi (výskyt ťažkosti), množstvo odobratého likvoru, závery vyšetrenia likvoru na základe jeho fyzikálneho posúdenia lekárom.