Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s detskou mozgovou obrnou

Úvod


Cieľom manažmentu starostlivosti o dieťa s detskou mozgovou obrnou (DMO) je podporovať optimálne funkcie, udržiavať všeobecné zdravie, podporovať získavanie nových zručností, pomáhať vzdelávať rodičov a opatrovateľov, predvídať, predchádzať a liečiť komplikácie tohto ochorenia. DMO sa nedá vyliečiť, avšak liečba a individualizovaná starostlivosť môžu zlepšiť možnosti dieťaťa, a tým ovplyvniť jeho kvalitu života aj celej rodiny.

Ošetrovateľské problémy u detí s DMO sú rôzne, závisia od typu DMO, stupňa postihnutia, príznakov, veku dieťaťa, rodinnej situácie. Závažnosť detskej mozgovej obrny sa môže pohybovať od miernej po ťažkú formu a zahrňuje početné prejavy a intervencie, ktoré musia byť prispôsobené na dieťa a rodinu. Deti s ťažkou formou DMO vyžadujú náročnú, komplexnú a celoživotnú starostlivosť, zatiaľ čo deti s ľahkou formou postihnutia dokážu fungovať bez špeciálnej pomoci. Pri riešení problémov detí s DMO je uplatňovaný multidiciplinárny prístup.