Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s detskou mozgovou obrnou

Vyprázdňovanie

 U detí s DMO sa často vyskytuje inkontinencia moču a obstipácia. Deti sú schopné dosiahnuť kontrolu nad močením, aj keď kontinencia je často dosiahnutá neskôr ako je očakávaný vek. Inkontinencia moču súvisí s nedostatočnými kognitívnymi schopnosťami, mentálnou retardáciou, komunikačnými problémami, nedostatkom motorickej kontroly, neurogénnym močovým mechúrom.

Zápcha sa vyskytuje u 25 % detí s DMO a je ďalší prejav pravdepodobnej poruchy v neurologickej kontrole čreva. Preto je dôležité jej rozpoznanie a efektívny manažment. Zápcha je zhoršovaná liekmi, imobilitou, poklesom gastrointestinálnej motility a nedostatočným príjmom tekutín. Neadekvátny príjem vlákniny je jeden z príčinných faktorov. Nízky svalový tonus alebo spastické brušné svaly môžu zabrániť kontraktilite a potrebnému tlaku na dostatočné postupovanie a vyprázdnenie črevného obsahu. Príjem tekutín a vlákniny je často znížený u detí s DMO, zvlášť u tých, ktorí majú problémy s kŕmením a prehĺtaním Nedostatok pohybu a neschopnosť vnímať signály črevných pohybov môžu prispieť k vzniku problému. Zápcha je spájaná so skorým pocitom sýtosti a je ďalšou príčinou nedostatočnej výživy a prispieva tak k podvýžive.

Vyšší výskyt zápchy sa vyskytuje u jednotlivcov s ťažším stupňom DMO a u tých, ktorí užívajú lieky, ktoré prispievajú k zápche. Hoci niektorí autori uvádzajú, že zvýšený príjem tekutín a vlákniny nemá významný účinok, v klinickej praxi je odporúčané, že zvýšenie príjmu tekutín na 90 % potreby tekutín môže pomôcť pri riešení zápchy u pacientov s DMO. Zvýšený príjem tekutín je uprednostňovaný pred zvýšeným príjmom vlákniny, ktorá niekedy môže zápchu ešte zhoršiť. Dôležité je zabezpečiť dostatočné množstvo v priebehu dňa. U dojčiat a batoliat môže byť zápcha liečená najskôr diétnou úpravou, zmenou na formulu s obsahom vlákniny alebo podávanie pyré zo zeleniny, ovocia. V ošetrovateľskej starostlivosti je potrebné monitorovať a zaznamenávať pacientove návyky pri vyprázdňovaní stolice. Na riešenie problému je potrebná medikamentózna liečba.