Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s detskou mozgovou obrnou

Podpora fyzickej mobility

U detí s DMO je kľúčovou oblasťou kostrovosvalový systém. Základom liečby a starostlivosti je rehabilitácia, ktorá je zameraná na prevenciu deformít, potlačenie mimovoľných alebo abnormálnych pohybov a podporu normálnych funkcií. U každého dieťaťa s DMO je potrebné zostaviť individuálny program, ktorý vychádza z potrieb dieťaťa.

Pri spasticite je charakteristické abnormálne držanie tela, ktoré vedie k vzniku kontraktúr, porušeniu funkcie kĺbov a k deformitám. Prevencia kontraktúr a deformít spočíva v udržiavaní kĺbov a svalov v neutrálnej polohe napr. pomocou ortéz. U detí s DMO je dôležité kontrolovať každú aktivitu, či je vykonávaná pokiaľ možno čo najnormálnejšie a pokiaľ možno bez nadmerného úsilia. Správna poloha súvisí aj s inými aktivitami napr. príjem potravy môže byť narušený abnormálnou polohou, ktorá bráni prehĺtacím pohybom.

Sestry by mali podporovať odporúčania fyzioterapeutov zamerané na denné cvičenia na rozsah pohybov, naťahovacie cvičenia, dôležité je pravidelné polohovanie dieťaťa.