Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s detskou mozgovou obrnou

Istota a bezpečie

U detí s detskou mozgovou obrnou je vysoké riziko poranenia, ktoré súvisí s pohybovým obmedzením, neuromuskulárnym poškodením, ako aj poškodením zmyslovým a kognitívnym. Deti s poškodením zraku častejšie narážajú do predmetov, ktoré nevidia a preto majú väčší sklon pre vznik traumatických poranení. Pri poškodení sluchu je väčšie riziko dopravných nehôd. Pri mentálnych poruchách je častejšie správanie v zmysle sebapoškodzovania. Opatrenia majú byť zamerané na predchádzanie nehodám a sebapoškodzovaniu.

Deti s DMO sú náchylné na pády a iné nehody, zvlášť ak sa u nich vyskytujú záchvaty (epilepsia). Úlohou sestry je edukovať rodičov o tom ako sa vyhnúť poraneniu dieťaťa: obložiť nábytok, znížiť posteľ alebo bočnice podľa potreby, zábrany na schody, súvisle koberce. Po najedení dieťa uložiť do polovzpriamenej polohy a počas kŕmenia podporovať sánku. Používať vhodné mobilizačné zariadenia a zaistiť, aby boli bezpečné vzhľadom na vek dieťaťa. Odporúčať pohybové aktivity, ktoré napínajú svaly. Edukovať deti, ktoré aktivity denného života sú bezpečné a môžu byť vykonávané bez asistencie druhej osoby.

Deti vyžadujú dohľad pri činnostiach  ak sa používajú ostré predmety. Ak dieťa máva často kŕče a padá, odporúča sa nosiť ochrannú prilbu. Dbať treba na správnu a bezpečnú obuv, nie sú vhodné topánky s hladkou podrážkou.

V domácom prostredí je dôležité chrániť ostré hrany nábytku, povrchy udržiavať čisté, neleštiť podlahu, pevné súvislé koberce. Odporúča sa používať ochranné pomôcky ako bočnice na posteľ, popruhy alebo bezpečnostné pásy na stoličke alebo kresle, v kúpeľni a na toalete upevniť madlá,  používať protišmykové podložky na podlahu, na prestieranie pod riad, používať pevný nábytok , ktorý sa ľahko neprevráti.