Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s detskou mozgovou obrnou

Koža

U detí s DMO je vysoké riziko poškodenia kože. Závažnými problémami sú dekubity alebo miesta poškodené trením zvlášť okolo dláh alebo ortéz, ktoré sa môžu stať tesnými ako dieťa rastie.

V rámci prevencie dekubitov a odrenín je potrebné pravidelné sledovanie rizikových miest, denne sledovať kožu dieťaťa na miestach, kde sa objavuje začervenanie trvajúce dlhšie ako 15 – 20 minút, následne odstrániť zdroj tlaku. Pravidelne monitorovať farbu kože na miestach, kde sú naložené dlahy alebo ortézy a sledovať výskyt začervenenia. Ak je koža začervenaná, dlahy a ortézy by mali byť odstránené  a neprikladať ich pokiaľ začervenanie nevymizne. Dlahy a ortézy slúžia ako podpora a redukujú riziko vzniku kontraktúr. Veľmi dôležité je používanie dláh a ortéz vhodnej veľkosti.

U detí sa môžu vyskytovať zmeny integrity kože a zhrubnutie kože na rukách, lakťoch, kolenách, ktoré môžu byť spôsobené predĺženou vývinovou fázou lezenia. K poškodeniu kože na rukách môže dôjsť aj následkom poháňania vozíka rukami, preto sa odporúča používanie športových alebo neoprénových rukavíc.

Riziko dráždenia kože sa vyskytuje aj u detí, u ktorých je prítomné nadmerné slinenie. Následkom slintania môžu vzniknúť exkoriácie kože, kvasinkové infekcie, nepríjemný zápach, zvýšená orálna a periorálna infekcia, hygienické problémy, dehydratácia a sociálna izolácia.

Koža môže byť dráždená aj zariadeniami, ktoré sa využívajú v rámci fyzikálnej terapie alebo následkom nesprávne priloženého zariadenia alebo oblečenia.

V prevencii poškodenia kože sa odporúča u detí udržiavať zdravé stravovanie, cvičenie, hygienu a zdravý spánkový režim. Sestra dbá, aby koža bola umytá, hydratovaná a udržiavaná v suchu. Dôležitá je hygiena rúk, časté umývanie, zvlášť po kýchaní, kašľaní, toalete, hre, pred jedením. Ortopedické pomôcky majú byť umyté, osušené, správne naložené a pravidelne kontrolované správne umiestnenie. U imobilných detí  musí byť starostlivosť zameraná na zvýšenie krvného prekrvenia pravidelným polohovaním, masážou. Pri inkontinencii je dôležitá pravidelná výmena plienok, podložiek a iných pomôcok, kontrola správnej veľkosť, pravidelná výmena posteľnej bielizne. Pravidelne kontrolovať kožu najmä na rizikových miestach (podpazušie, okolie genitálu, slabiny a pod.). Sledovať možný výskyt alergických reakcií na hygienické pomôcky napr. dezodoranty, pracie prostriedky, mydlá, parfumy alebo lieky. Oblečenie by nemalo byť príliš tesné alebo voľné, dôležité sú topánky správnej veľkosti.

Dieťa je potrebné udržiavať v správnej polohe, či už na posteli alebo v kresle. Ako oporu je možné použiť vankúše, uteráky, podložky. Ak vzniknú otvorené rany, dôležitá je správna starostlivosť.

Dôležitá je edukácia rodičov ako pravidelne monitorovať kožu dieťaťa.