Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s detskou mozgovou obrnou

Dýchanie

Choroby dýchacích ciest sú častou príčinou mortality a morbidity u detí s ťažkou mozgovou obrnou. Zmeny spôsobené abnormálnym svalovým tonusom, spasticitou, imobilitou, skoliózou a kontraktúrami môžu ovplyvňovať funkciu pľúc a zvyšovať riziko u detí s DMO. Následkom sú neefektívny kašľací reflex, slabé dýchacie svaly, spasticita hrudnej steny, ktorá vedie k reštriktívnym dýchacím ťažkostiam alebo aspirácii potravy.

Pneumónia je hlavnou príčinou smrti u detí s ťažkou DMO, predstavuje 30 – 50 % všetkých úmrtí. Veľa prípadov je spôsobené sekundárne aspiráciou potravy, slín a žalúdočného obsahu pri GER. Časté aspirácie môžu viesť k infekcii, pneumónii a poškodeniu pľúcneho obranného systému. Deti, ktoré majú ťažkú skoliózu alebo iné deformity chrbtice, je ťažké umiestniť do bezpečnej polohy na prehĺtanie. Deti s DMO sú vysoko rizikové pre rozvoj obštrukčného spánkového apnoe, výskyt dysfágie sa udáva okolo 40 %. Počas prvých 12 mesiacov majú významné problémy s kŕmením a prehĺtaním. Slintanie môže byť ťažký problém a môže viesť k aspirácii sekrétov. Aby sa predišlo opakovaným aspiráciám, využívajú sa alternatívne spôsoby výživy napr. gastrostómia.

V prevencii infekcií sa odporúča očkovanie pneumokokovou alebo chrípkovou vakcínou.