Ošetrovateľstvo v neurológii
Bolestivé stavy

Chronické bolesti chrbtice

Chronické bolesti chrbtice majú obvykle množstvo príčin. Sú buď nešpecifické, benígneho charakteru alebo naopak ich príčinou sú závažné organické ochorenia chrbtice. Medzi nešpecifické príčiny patria u mladých ľudí chybné statické a dynamické (pohybové) stereotypy, ktorých dôsledkom je dlhodobé nerovnomerné zaťažovanie istých štruktúr a nesprávna funkcia jednotlivých segmentov. Ďalšou príčinou sú vývojové zmeny osového orgánu, ako napríklad vývojová spondylolistéza (posun stavcov voči sebe) stavca L5, ktorá býva najčastejšou príčinou bolestí v krížoch mladých ľudí. U starších osôb sa stretávame s degeneratívnymi zmenami chrbtice ako hernie medzistavcových platničiek, spondylolistézy a zúženia miechového kanála. K závažným organickým ochoreniam chrbtice patria zápalové procesy ako bakteriálna spondylitída a spondylodiscitída, arachnoiditída ako komplikácia po opakovaných operáciách chrbtice a epidurálny absces. K iným patria nádory, boli spomenuté v texte vyššie, rovnako metastázy. Pre metastázy do epidurálneho priestoru je typická bolesť veľkej intenzity, budiaca pacientov zo spánku a neustupujúca po analgetickej medikácii. Je prevádzaná celkovými príznakmi svedčiacimi pre malígny proces. U žien po menopauze, imobilných pacientov, pacientov vo vyšších vekových skupinách a na dlhodobej kortikoterapii môže byť príčinou chronickej bolesti chrbtice osteoporóza a na jej podklade vzniknutá fraktúra tela stavca. Reumatologické ochorenia, najmä reumatoidná artritída a Bechterevova choroba postihujú rovnako ako iné kĺby aj kĺbne spojenia chrbtice a prejavujú sa bolestivým stavom. K iným patria úrazy chrbtice, ako fraktúry stavcov, subluxácie, a s tým často spojené poranenie miechy. Podskupinu pacientov predstavuje tzv. „failed back surgery syndrome“, ktorý vzniká po opakovaných operačných výkonoch na chrbtici so žiadnym, malým alebo dokonca nežiaducim účinkom, obvykle po laminektómiách.

Cervikokraniálny syndróm znamená bolesť hlavy, ktorá má svoj pôvod v krčnej oblasti a vyžaruje do záhlavia, spánku, temena a čelovej oblasti. Nie vždy však pacienti udávajú bolesť v krčnom úseku chrbtice a rovnako nie vždy nájdeme pri klinickom vyšetrení blokádu krčnej chrbtice. Bolesť má typicky chronický charakter a zvýrazňuje sa záťažou. Ďalším častým príznakom, ktorý býva súčasťou cervikokraniálneho syndrómu je závrat a nazývame ho aj cervikogénne alebo polohové vertigo. Vzniká v dôsledku kompresie vertebrálnych tepien, ktoré sú v úzkom anatomickom vzťahu s krčnou chrbticou , ako i v dôsledku poruchy propriocepcie v kĺbnych spojeniach chrbtice a šijovom svalstve, ktoré sa uplatňujú pri udržiavaní rovnováhy. Typickým príkladom sú staršie osoby so sklerotickou arteriou vertebralis komprimovanou osteoproduktívnymi zmenami ako sú osteofyty a obzvlášť pri istej polohe hlavy, ako je záklon a rotácia.

Stenóza spinálneho kanála (cervikálna myelopatia, myelopatia v lumbosakrálnej oblasti) je chronické postihnutie miechy obvykle v krčnej alebo lumbosakrálnej oblasti na podklade vrodenej alebo získanej stenózy miechového kanála. Dôležitú úlohu zohráva konštitučná veľkosť miechového kanála, pretože pri vrodene úzkom miechovom kanáli aj degeneratívne zmeny malého rozsahu (osteofyt, protrúzia disku) môžu výrazne komprimovať miechu a podmieniť vznik myelopatie. Stenóza miechového kanála v lumbosakrálnej oblasti sa prejavuje charakteristickou symptomatikou neurogénnych klaudikácií. To znamená bolesť v krížoch, ktorá vyžaruje do jednej alebo oboch dolných končatín, a ktorá sa typicky objaví po určitom čase chôdze alebo státia. Pacienti musia zrazu zostať stáť, oddýchnuť si, kým ťažkosti ustúpia, a potom pokračuje ďalej.