Ošetrovateľstvo v neurológii
Bolestivé stavy

Komplexný regionálny bolestivý syndróm


Komplexný regionálny bolestivý syndróm (KRBS), pôvodne nazývaný tiež ako reflexne-dystrofický, algodystrofický, Sudeckov syndróm je chronické progresívne bolestivé ochorenie. Postihuje kožu, svaly, kĺby a kosti.

Rozlišujeme dva základné typy, a to KRBS:
  1. typu bez predchádzajúceho poranenia
  2. ypu, ktorého vzniku predchádzalo poranenie alebo poškodenie periférneho tkaniva (mäkké tkanivo, sval, šľachy, kĺby, kosti, periférny nervový systém, CNS, viscerálne orgány).
V rámci bolestivých stavov možno uviesť aj bolestivé formy diabetickej polyneuropatie. Tie však budú podrobnejšie opísané v kapitole o nervovosvalových ochoreniach.

Etiológia
Etiologicky sa zásadný vplyv pripisuje sympatiku a sympatikom udržiavanej bolesti.

Klinický obraz
Hlavným príznakom je kontinuálna intenzívna bolesť nezodpovedajúca závažnosti poranenia. Sprievodnými príznakmi sú zmeny sfarbenia kože, teploty kože, poruchy citlivosti kože, potenie a opuch.

Terapia
Dokázaný liečebný účinok majú perorálne kortikoidy, intravenózne bifosfonáty, dimethylsulfoxid krém, kalcitonín, rehabilitačná liečba a psychoterapia.