Ošetrovateľstvo v neurológii
Bolestivé stavy

Bolesť hlavy pri infekciách nervového systému

Neuroinfekcie, bakteriálne alebo vírusové, sú sprevádzané bolesťou hlavy. Bakteriálny zápal CNS má rýchly priebeh, rýchlo dochádza k rozvoju bolesti hlavy veľkej intenzity s horúčkou a kvalitatívnou alebo kvantitatívnou poruchou vedomia. Prítomný je meningeálny syndróm. Dôležitá je včasná diagnostika na základe odberu likvoru lumbálnu punkciou, kedy zisťujeme známky hnisavého zápalu. Liečba spočíva v podávaní antibiotík. Vírusové infekcie CNS majú obvykle menej dramatický priebeh, až na herpetickú encefalitídu. Prítomná je bolesť hlavy sprevádzaná ľahko zvýšenou telesnou teplotou, pacienti sa sťažujú na bolesti svalov a kĺbov. Býva prítomný meningeálny syndróm. V diagnostike sa opierame o výsledok vyšetrenia likvoru. Liečba je symptomatická, prípadne podávame antivirotiká.