Ošetrovateľstvo v neurológii
Bolestivé stavy

Koreňové syndrómy

V klinickej praxi sa najčastejšie stretávame s nasledovnými koreňovými syndrómami:
V krčnej oblasti sa pri:
  • koreňovom syndróme C5 pacienti sťažujú na bolesti v oblasti m. deltoideus a môže dôjsť k jeho oslabeniu až atrofii.
  • koreňovom syndróme C6 sa bolesti alebo parestézie šíria po radiálnej ploche hornej končatiny smerom k palcu, niekedy až k 2. A 3. prstu. Zároveň je prítomná porucha citlivosti v príslušnom dermatóme, znížený bicipitálny a brachioradiálny reflex. Klinicky sa prejaví oslabením bicepsu.
  • koreňovom syndróme C7 sa pacienti sťažujú na bolesti a poruchy citlivosti (parestézie) na dorzálnej strane hornej končatiny šíriace sa smerom k 2. - 4. prstu. Pri objektívnom vyšetrení zisťujeme znížený tricipitálny reflex. Klinickým prejavom tohto koreňového syndrómu je oslabenie tricepsu.
  • koreňovom syndróme C8 pacienti pociťujú bolesti a parestézie na ulnárnej strane s projekciou do 4. - 5. prsta. Zisťujeme znížený reflex flexorov prstov. Môže dôjsť k atrofii drobných svalov ruky.

V lumbosakrálnej oblasti sa najčastejšie stretávame s koreňovým syndrómom L5 a S1. S koreňovým syndrómom L4 sa stretávame v klinickej praxi menej často. Pri
  • koreňovom syndróme S1 sa bolesti zvyčajne propagujú po zadnej ploche stehna a lýtka na vonkajšiu plochu nohy smerom k malíčku. Objektívne zisťujeme poruchu citlivosti v príslušnom dermatóme a znížený až nevýbavný reflex Achillovej šľachy a medioplantárny reflex. Klinicky sa koreňový syndróm S1 prejaví oslabením najmä plantárnej flexie nohy a atrofiou lýtka, teda pacienti nie sú schopní chôdze po špičkách.
  • koreňovom syndróme L5 sa bolesť propaguje po bočnej ploche stehna a lýtka smerom cez dorsum nohy k palcu. V uvedenej oblasti nachádzame i poruchu citlivosti. Reflexy sú zvyčajne normálne, zisťujeme však pozitivitu fenoménu palca, čo je dôsledkom izolovaného oslabenia dlhého extenzora palca, ktorý je inervovaný takmer len z koreňa L5. Pri ťažšom postihnutí môžeme vidieť oslabenie dorsiflexie nohy a pacient nie je schopný prejsť po pätách. U oboch uvedených koreňových syndrómov je pozitívny Laségueov napínací manéver, ktorým dokážeme vyprovokovať koreňovú bolesť. Vľahu na chrbte vykonávame pasívnu flexiu v bedrovom kĺbe dolnej končatiny, ktorá je extendovaná v kolennom kĺbe. Bolesť sa dostaví v pozitívnom prípade do 60 stupňov.
  • koreňovom syndróme L4 sa bolesť propaguje po prednej ploche stehna a vnútornej ploche lýtka. V tejto oblasti je aj porucha citlivosti a môžeme zistiť zníženie až nevýbavnosť patelárneho reflexu. Dochádza k oslabeniu kvadricepsu, pri ťažšom postihnutí až hypotrofii alebo atrofii kvadricepsu. V tomto prípade býva pozitívny tzv. obrátený Laségueov manéver. Vykonávame ho v ľahu na bruchu, kedy pasívne flektujeme dolnú končatinu v kolene pri súčasnej extenzii v bedrovom kĺbe. Odpoveďou je koreňová bolesť v dermatóme L4.
Pri koreňovom syndróme je vždy potrebné sledovať, ako pacient močí. Údaj o retencii moču vzniknutej v súvislosti s koreňovým syndrómom je podozrivým z rozvinutia syndrómu kaudy, ktorý je indikáciou k okamžitému neurochirurgickému výkonu.

V hrudnej oblasti sa s pravým koreňovým syndrómom stretávame vzácne. Obvykle vzniká bolesť a prípadne aj zníženie citlivosti v horizontálnych pásoch hrudníka a brucha. Aby sa klinicky koreňový syndróm prejavil, musí byť postihnutých niekoľko susedných koreňov. V takom prípade dochádza k paréze interkostálnych alebo brušných svalov.
Oveľa častejšie ako s koreňovým syndrómom sa v hrudnej oblasti stretávame s blokádou alebo pseudoradikulárnym syndrómom. Do oblasti hrudníka a brucha sa môžu propagovať aj bolesti z vnútorných orgánov, ako zo srdca, pľúc, obličiek, močového mechúra močovodov, čreva, aorty, bolesti pri gynekologických ochoreniach a menštruácii. V tomto prípade hovoríme aj o viscerovertebrálnom syndróme.
Pseudoradikulárne syndrómy sú charakterizované neurčitými difúznymi bolesťami lokalizovanými v šiji v prípade krčnej oblasti alebo v krížoch v prípade lumbosakrálnej oblasti chrbtice. Bolesť sa propaguje do jednej hornej alebo dolnej končatiny a nedrží sa príslušného dermatómu. Pri objektívnom vyšetrení nezisťujeme poruchy citlivosti ani zmeny šľachovookosticových reflexov. Môžu sa vyskytnúť mierne vegetatívne prejavy, mierny edém, porucha termoregulácie a vazoregulácie.  Prítomná je porucha hybnosti postihnutého úseku.