Ošetrovateľstvo v neurológii
Bolestivé stavy

Bolesti chrbtice - úvod

Bolesti chrbtice patria medzi najčastejšie ochorenia vôbec. Výrazne sa podieľajú na obmedzení aktivity osôb v produktívnom veku a sú jedným z najčastejších problémov osôb vyšších vekových skupín. Všeobecne možno rozdeliť bolesti chrbtice na akútne a chronické.