Ošetrovateľstvo v neurológii
Bolestivé stavy

Zoznam bibliografických odkazov

AMBLER, Z., BEDNAŘÍK, J., RŮŽIČKA, E. a kol. 2008. Klinická neurologie – část obecná. Praha: Triton, 2008. 976 s.

AMBLER, Z. 2006. Základy neurologie. Praha: Galén, 2006. 351 s.

BEDNAŘÍK, J. a kol. 2010. Klinická neurologie – část speciální I. Praha: Triton, 2010. 1277 s.

BEDNAŘÍK, J. a kol. 2010. Klinická neurologie – část speciální II. Praha: Triton, 2010. 1277 s.

CIBULČÍK, F. 2008. Problematika bolesti pri neurologických ochoreniach a praktický lekár. In Ambulantná terapia. 2008, roč. 6, č. 1, s. 23-26.

DVORÁK, M. a kol. 2008. Cervikogénne vertebrogénne syndrómy v neurologickej praxi. In Via practica. 2008, roč. 5, suppl. S4, s. 17-24.

JAKUBÍKOVÁ, H. 2008. Komplexný regionálny bolestivý syndróm. In Paliat. med. liec. boles., 2008, roč.1, č. 1, s.12-14.

PETEROVÁ, V. 2005. Lumbalgie - nejčastější diagnóza v praxi. In Urologie pro praxi. 2005, č. 5, s. 200-205.

SMRČKA, M. a kol. 2007. Syndrom karpálního tunelu. In Neurologie pro praxi. 2007, roč. 8, č. 4, s. 243-246.

ŠPALEK, P. 2013. Akútna bolesť hlavy. In Via practica. 2013, roč. 10, č. 6, s. 214-218.

VARSIK, P., ČERNÁČEK, J. 1997. Neurológia I. Základy vyšetrovania. Bratislava: Lufema, spol.s r.o., 1997. 647 s. ISBN 978-80-9669-72-8-1.