Ošetrovateľstvo v neurológii
Bolestivé stavy

Bolesť hlavy pri nádorových ochoreniach

Bolesť hlavy pri tumoroch mozgu alebo mozgových metastázach extrakraniálnych nádorov má rôzny charakter a rôznu, často menlivú intenzitu, v závislosti od lokalizácie, rastu nádoru a tlaku na okolité štruktúry. Pre nádory v likvorových cestách je typická paroxyzmálna intenzívna bolesť hlavy spôsobená opakovanou prechodnou blokádou. Nádory v oblasti tureckého sedla alebo hypofýzy sa zvyknú prejavovať bolesťou hlavy v oblasti koreňa nosa. V diagnostike majú nezastupiteľnú úlohu zobrazovacie vyšetrenia CT a MR mozgu. Liečba je obvykle chirurgická v zmysle parciálnej alebo celkovej resekcie nádoru s následnou rádioterapiou a chemoterapiou.