Ošetrovateľstvo v neurológii
Bolestivé stavy

Akútna bolesť hlavy pri cerebrovaskulárnych ochoreniach

Subarachnoideálne krvácanie sa prejaví obvykle náhle vzniknutou bolesťou hlavy silnej intenzity alebo sa rozvíja v priebehu niekoľkých sekúnd a dosiahne maximum. Označuje sa v literatúre aj pojmom „thunderclap headache“, čiže úder hromu. Pacientmi býva označovaná ako bolesť, akú ešte nikdy nezažili. Bolesť hlavy byť sprevádzaná nauzeou a zvracaním, môže byť prítomná rôzne hlboká porucha vedomia.

Najčastejšou príčinou subarachnoideálneho krvácania býva prasknutie aneuryzmy, vakovitého rozšírenia mozgovej cievy. Uvedený stav je indikáciou k urgentnému CT vyšetreniu mozgu, ktoré preukáže prítomnosť krvi v subarachnoideálnom priestore. V prípade negatívneho nálezu na CT mozgu a súčasného podozrenia na subarachnoideálne krvácanie je na mieste odber likvoru lumbálnou punkciou, ktorou môžme zistiť patologickú prítomnosť krvi v likvore (likvor je sfarbený doružova až červena). Pri dokázanom subarachnoideálnom krvácaní následne indikujeme angiografické vyšetrenie mozgových ciev - digitálnu subtrakčnú angiografiu (DSA), za účelom zistenia aneuryzmy alebo iného zdroja krvácania. V prípade, že sa zdroj krvácania nájde, hneď sa aj endovaskulárne ošetrí.

Intracerebrálne krvácanie sa prejaví bolesťou hlavy spojenou s nauzeou a zvracaním, súčasne sú prítomné alebo sa rozvíjajú ložiskové neurologické príznaky. Diagnózu intracerebrálneho krvácania potvrdíme CT vyšetrením mozgu.

Mozočkové krvácanie býva sprevádzané bolesťou hlavy v záhlaví a môže byť stuhnutá šija, čím napodobňuje subarachnoideálne krvácanie. Prítomná je ale porucha postoja a chôdze (palleocerebelárny syndróm). Nebezpečné je rozsiahle expanzívne sa správajúce mozočkové krvácanie s rizikom kompresie mozgového kmeňa. Vtedy konzultujeme neurochirurga ohľadom akútnej operačnej liečby.

Ischemické náhle cievne mozgové príhody
môžu byť sprevádzané bolesťou hlavy, ale jej intenzita nebýva výrazná. V popredí je obvykle rôzne vyjadrená neurologická ložisková symptomatika v závislosti od lokalizácie mozgového infarktu.

Trombózy žilových splavov bývajú príčinou bolestí hlavy spojených s ložiskovou symptomatikou podľa lokalizácie žilového splavu. Rizikoví sú najmä pacienti so zvýšenou viskozitou krvi alebo poruchami koagulácie.

Traumatické intrakraniálne krvácania môžu byť tiež sprevádzané bolesťou hlavy. V prípade epidurálneho hematómu je súčasne prítomná menlivá porucha vedomia. Začína bezvedomím, na ktoré nadväzuje lucídny interval s návratom k vedomiu a následne pacienti opäť upadajú do bezvedomia. Súčasne sa vyvíja neurologická symptomatika. Epidurálny hematóm predstavuje závažný stav, každý pacienti po úraze hlavy s klinickými známkami otrasu mozgu by mali byť hospitalizovaní a sledovaní. Akútny subdurálny hematóm sa môže prejavovať akútnou bolesťou hlavy, obvykle je však sprevádzaný poruchou vedomia. Chronický subdurálny hematóm sa začína prejavovať niekoľko týždňov až mesiacov po úraze, ktorý býva často nevýznamný a pacienti si naň ani nepamätajú. Okrem bolesti hlavy sa vyskytujú psychické príznaky, zmätenosť. Ložisková neurologická symptomatika je nevýznamná. Chronický subdurálny hematóm zisťujeme často u starých ľudí, alkoholikov, jedincov so sklonom ku krvácaniu.