Ošetrovateľstvo v neurológii
Bolestivé stavy

Bolestivé stavy v oblasti hlavy a tváre

Akútna bolesť hlavy

Akútna bolesť hlavy môže byť prejavom primárnych bolestí hlavy medzi, ktoré patrí záchvat migrény, tenzná cefalea a cluster headache, ako i sekundárnych bolestí hlavy, ktoré sú podmienené štrukturálnou léziou, organickým ochorením mozgu alebo extrakraniálnym ochorením. Tematika primárnych bolestí hlavy je podrobne rozpísaná v kapitole o záchvatových ochoreniach.


Sekundárne bolesti hlavy

Najčastejšími príčinami sekundárnych bolestí hlavy sú intracerebrálne krvácanie, subarachnoideálne krvácanie, epidurálny a subdurálny hematóm, nádory, metastázy exktrakraniálnych nádorov a neuroinfekcie.

V rámci diferenciálnej diagnostiky sekundárnych bolestí hlavy je nutné rozpoznať varovné príznaky. Je nutná včasná diagnostika a liečba, lebo uvedené stavy môžu vážne ohroziť život pacientov. Dôležité sú údaje o okolnostiach, ktoré predchádzali vzniku bolesti hlavy, to znamená úraz hlavy a krčnej chrbtice, epileptický záchvat. Všímame si sprievodné príznaky, ako teplota, nauzea, zvracanie, meningeálne príznaky, ložiskové príznaky, zmeny psychiky a poruchy vedomia. Dôležitý je charakter bolesti a jej vývoj, čo znamená, či je bolesť hlavy rovnakej intenzity alebo sa stupňuje.