Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s delíriom

Rehabilitácia


Po ukončení delíria je potrebné začať u pacientov rehabilitačný program zameraný na návrat pacientov do stavu, v akom boli pred vznikom delíria. Rehabilitácia môže vyžadovať modifikáciu prostredia, prehodnocovanie a tréning kognitívnych funkcií a aj aktivít denného života, edukáciu rodín a plánovanie pomoci v starostlivosti o pacienta po jeho prepustení do domáceho prostredia.