Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s delíriom

Starostlivosť o telesný stav


Liečba podľa vyvolávajúcej príčiny delíria, stabilizácia telesného stavu sú základné opatrenia pri rozvíjajúcom sa alebo pri rozvinutom delíriu. Aplikujeme terapiu podľa ordinácie lekára, napr. oxygenoterapiu, antibiotiká, antivirotiká, antipyretiká, analgetiká, krvné deriváty. Realizujeme ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na úpravu telesného stavu a uspokojenie biologických potrieb - dýchanie, hydratáciu, výživu, vyprázdňovanie moču a stolice, mobilitu, spánok a odpočinok, udržanie telesnej teploty vo fyziologickom rozmedzí, redukciu bolesti.