Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s delíriom

Úvod


Komplexná starostlivosť o pacientov s delíriom vyžaduje spoluprácu interdisciplinárneho tímu. Manažment starostlivosti je komplexný a zložitý, vo všeobecnosti zahŕňa nefarmakologické a farmakologické opatrenia. V zásade obsahuje rutinné primárne preventívne opatrenia, zistenie príčin/faktorov podmieňujúcich vznik delíria a ich cielené ovplyvnenie, čo však nie je vždy možné. Často je potrebné začať empirickú liečbu a nečakať na definitívne výsledky vyšetrení,  realizovať včasný manažment symptómov delíria a prevenciu komplikácií a rehabilitačný program zameraný na návrat pacienta do stavu, v akom bol pred vznikom.