Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s delíriom

Podpora orientácie pacientov


Súčasťou starostlivosti o pacientov s delíriom je podpora ich orientácie prostredníctvom pomôcok, ako sú hodinky a kalendár. Dáme do blízkosti pacientov ich osobné predmety z domova, ktoré sú mu známe. Jasne označíme symbolmi alebo farebne prostredie – miestnosti, kde sa pohybujú. Pre lepšiu orientáciu im zabezpečíme okuliare, načúvací aparát. Pripomíname im meno, priezvisko, deň, mesiac, rok, ročné obdobie, miesto, kde sa nachádzajú. Umožníme prítomnosť príbuzných, ktorých vopred informujeme o vhodnom prístupe k pacientovi.