Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s delíriom

Rodina


Pre príbuzných, ktorí sú svedkami delirantného stavu pacienta je to závažná, záťažová situácia. V tejto situácii je podstatné dôsledne rešpektovať dôstojnosť pacientov, vysvetliť príbuzným dôvod vzniku delíria, zameranie poskytovanej starostlivosti. Príbuzní neočakávajú iba liečbu delíria, ale aj pomoc pri pochopení príčin nepochopiteľného správania pacienta. Súčasťou ošetrovateľskej starostlivosti je ich emočná podpora prostredníctvom pokojného a láskavého prístupu.

Edukácia príbuzných je tiež súčasť komplexnej starostlivosti o pacientov s delíriom. Vhodne zvolená edukácia môže pomôcť príbuzným predchádzať vzniku delíria (za predpokladu, že pacientovi poskytujú starostlivosť v domácom prostredí), identifikovať a zmierniť jeho prejavy, zapojiť sa do starostlivosti o neho a realizovať vhodnú komunikáciu s pacientom. Súčasťou edukácie je aj poskytnutie emočnej opory a poradenstvo príbuzným pri vyrovnávaní sa so záťažou vyplývajúcou z takejto starostlivosti.