Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s delíriom

Prostredie


Prostredie pacientov musí byť vľúdne, pokojné, podporujúce orientovanosť, bezpečné a prispôsobené stavu pacientov. Redukujeme rušivé stimuly z vonkajšieho prostredia, pretože nadmerné preťaženie senzorov alebo senzorická deprivácia vedú k zvyšovaniu zmätenosti. Svetlo nemá byť ostré, priame a nevhodná je aj úplná tma. Nadmerné osvetlenie tlmíme zatemnením okien a zabránime prenikaniu ostrého slnečného svetla alebo v nočných hodinách zapnutím tlmeného osvetlenia miesto bežného. Tak isto minimalizujeme zápach. Minimalizujeme nadmerný hluk - hlučný rozhovor, zvuk telefónu a signalizačného zariadenia, buchnutie dverí. Zabránime prítomnosti väčšieho množstva ľudí pri pacientovi. Vyhneme sa aj použitiu televízie, pretože pacientom môže byť vnímaná nepriaznivo a dezorientovať ho. Pokiaľ je to možné, prostredie pacientov nemeníme a neprekladáme ich na inú izbu. Zároveň nerealizujeme nepotrebné intervencie. Zabezpečíme im stabilný denný režim.