Ošetrovateľstvo v neurológii
Nervovosvalové ochorenia

Polymyozitída a dermatomyozitída - etiopatogenéza


PM je výsledkom priamej bunkovej cytotoxicity, sprostredkovanej senzitizovanými CD8+ lymfocytmi, ktoré infiltrujú svalové vlákna a indukujú ich nekrózu. Antigény ani spúšťací faktor celého procesu nie sú známe.

DM je výsledkom humorálneho procesu proti endotelu endomyziálnych kapilár a malých ciev - ide o humorálne podmienenú mikroangiopatiu. Vznikajú mikroinfarkty, perifascikulárne atrofie ako následok chronickej hypoperfúzie. U dospelých nad 40 rokov je zvýšený súčasný výskyt malignity, cca 30 % pri DM a 15 % pri PM.