Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s roztrúsenou sklerózou mozgovo - miechovou

Úvod


Pacientom so sclerosis multiplex (ďalej ako SM) poskytujeme ošetrovateľskú starostlivosť v závislosti od funkčného postihnutia v období relapsu a remisie ochorenia, od prítomnosti psychosociálnych problémov a rozsahu poškodenia kognitívnych funkcií. Jej cieľom je čo najdlhšie udržať funkčnú kapacitu pacientov a spomaliť proces progresie ochorenia, predchádzať vzniku relapsov a komplikácií akými sú kontraktúry, úrazy, pády a komplikácie vyplývajúce z imobility. Cieľom interdisciplinárnej starostlivosti je oddialiť invalidizáciu pacientov a udržať ich optimálnu kvalitu života a ich rodiny čo najdlhší čas.
Pacientom je poskytovaná starostlivosť striedavo v domácom prostredí a v zdravotníckom zariadení, v závislosti od diagnostiky, liečby a aktuálneho zdravotného stavu. Progresia ochorenia môže dĺžku hospitalizácie predlžovať a skracovať pobyt v domácom prostredí. 
Manažment starostlivosti SM, ktorý zahŕňa uplatnenie farmakologických i nefarmakologických prístupov vrátane ošetrovateľskej starostlivosti, je spracovaný vo viacerých klinických odporúčaných postupoch, ako napr. Multiple sclerosis: Management of multiple sclerosis in primary and secondary care (NICE clinical guideline, 2003), Nursing Management of the Patients with Multiple sclerosis – Clinical practice guideline (Thompson, Mauk, 2011).