Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s roztrúsenou sklerózou mozgovo miechovou

Prevencia atakov, relapsu ochorenia


Z hľadiska prevencie atakov a relapsu ochorenia sú pacienti poučení o pravidelnosti užívania predpísanej farmakoterapie. Nepriaznivý vplyv na zhoršenie klinického obrazu ochorenia má fajčenie. Zhoršenie zdravotného stavu podmieňuje aj výskyt akéhokoľvek infektu, napr. akútne respiračné ochorenie alebo prítomnosť infekcie, napr. fokusov zubných. Pacienti sú poučení o spôsoboch otužovania organizmu prostredníctvom denných prechádzok, sprchovania sa vlažnou vodou, nie chladnou, nosenia vhodného oblečenia vo vzťahu k počasiu. Nie je vhodné sa prehrievať, a preto skôr nosiť viac vrstiev tenkého oblečenia. Pacienti môžu pri opakovaných infektoch byť odoslaní príslušnému lekárovi špecialistovi, napr. imunológovi ktorý zváži podávanie imunomodulačnej liečby a/alebo očkovanie. Očkovanie prestavuje pre pacientov určitú záťaž pretože sa stimuluje imunitný systém, čo sa môže prejaviť aktiváciou klinických symptómov ochorenia. Pacientom je po aplikácii očkovanej látky odporúčaný niekoľkodňový pokojový režim. Ochorenie zhoršuje chlad, vlhko, teplo a slnečné žiarenie, fyzické zaťaženie. Preto je potrebné vyhýbať sa prechladnutiu, nevystavovať sa priamemu slnečnému žiareniu počas činnosti, zvážiť zmenu zamestnania v prípade dvojsmennej alebo trojsmennej prevádzky, zvážiť prácu vo výškach, napr. na stavbe.