Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s roztrúsenou sklerózou mozgovo miechovou

Úloha


Prečítajte si príspevok s názvom Vybrané problémy pacientov so sclerosis multiplex. Identifikujte 5 najčastejších problémov uvádzaných zo strany pacientov.