Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s roztrúsenou sklerózou mozgovo miechovou

Vyprázdňovanie močového mechúra


Poruchy vyprázdňovania močového mechúra sú častým symptómom. K poruchám patria časté močenie počas dňa aj v noci, urgencia, urgentná inkontinencia, retencia moču, spazmy močového mechúra a infekcie prevažne dolných močových ciest. Urgencia predstavuje silné nutkanie na močenie, pri urgentnej inkontinencii pacienti vyjadrujú potrebu vymočiť sa bezprostredne po nutkaní na močenie alebo v krátkom čase. Spazmy močového mechúra sú zdrojom bolesti. Pacienti môžu mať pocit, že močia proti odporu a pocit postmikčného reziuda.

Na objektivizáciu problémov môže sestra použiť merací nástroj The Bladder Control Scale (BLCS), ktorý je komponentom meracieho nástroja pre posúdenie kvality života pacientov so SM s názvom Multiple Sclerosis Quality of Life Inventory (MSQLI).     
  
Z nefarmakologických metód riešenia retencie moču sa uplatňuje katetrizácia a intermitentná autokatetrizácia alebo chirurgický zákrok zameraného na podporu vyprázdnenia močového mechúra. Úlohou sestry je edukácia pacientov o technike autokatetrizácie, o starostlivosti o permamentný katéter v domácom prostredí. Sestra identifikuje faktory, ktoré prispievajú k dysfunkcii močového mechúra, napr. infekcia močových ciest, znížená pohyblivosť, spasticita, znížený príjem tekutín. Podľa vyvolávajúcej príčiny navrhuje individuálny plán riešenia problému, napr. poskytnutie informácií o vhodnej strave podporujúcej alkalizáciu moču, o množstve a druhu prijímaných tekutín, prejavoch infekcie močových ciest, aké absorpčné pomôcky použiť pri úniku moču, nácvik praktických zručností pri realizácii cvičení na posilnenie panvového dna, starostlivosť o kožu v perianálnej oblasti pri inkontinencii moču. Katetrizácia a autokatetrizácia súvisí s rizikom vzniku infekcie močových ciest, z uvedeného dôvodu sestra pacientov poučí o vhodnom obliekaní, vyhýbaní sa chladu a vlhku, močení v presne stanovených intervaloch, pitnom režime a príjme tekutín alkalizujúcich moč.    

Pri urgentnej inkontinencii moču sa z nefarmakologických metód uplatňuje používanie absorpčných pomôcok a realizácie cvičení na posilnenie panvového dna, úprava pitného režimu, vylúčenie pitia kávy a alkoholických nápojov, úprava hmotnosti a prehodnotenie fyzickej záťaže.

Sfinkterové poruchy sa u pacientov riešia aplikáciou anticholinergík, ktoré sestra podáva podľa ordinácie lekára a monitoruje nežiaduce účinky, akými sú suchosť sliznice dutiny ústnej, pociťovanie smädu, dvojité videnie, palpitácie, nauzea, zápcha, riziko retencie moču.