Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s roztrúsenou sklerózou mozgovo miechovou

Komunikácia


U pacienta sa v pokročilom štádiu ochorenia objavuje dyzartia, dystónia. Poruchy komunikácie zahŕňajú poruchy intenzity hlasu, kvality hlasu, artikulácie a intonácie. Reč je hlasitá, trhavá, pacienti hovoria pomalšie, s pauzami medzi jednotlivými slovami až môže byť nezreteľná až nezrozumiteľná. Môže sa objaviť tras hlasu, s poruchou hybnosti čeľuste a koordinácia hovorenia s dýchaním. Za uvedenú poruchu je zodpovedná ataxia, spasticita a slabosť svalov zodpovedných za artikuláciu a reč.
 
Úlohou sestry je posúdiť prítomnosť vyššie zaznamenaných ťažkostí s rečou, schopnosť vyjadrovania. Podporovať pacientov v účasti na nácviku a tréningu pod vedením logopéda, napr. pri nácviku správneho dýchania, úprava hlasitosti a tempa reči, výslovnosti.