Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s roztrúsenou sklerózou mozgovo miechovou

Spánok a odpočinok


Pacienti so SM majú narušený spánok podmienený multifaktorálne, napr. v dôsledku bolesti súvisiacej s prítomnosťou kontraktúr, spasticity, parestézií lokalizovaných do dolných a neskôr do horných končatín, časté močenie, prítomnosť psychosociálnych problémov, akými sú depresia a úzkosť. Môžu byť prítomné problémy so zaspávaním, narkolepsia, opakované časté budenie pri depresii, insomnia pri prítomnosti bipolárnej afektívnej poruchy, somnolencia. Pri prítomnosti depresie v klinickom obraze primárneho ochorenia je to skoré ranné budenie.

Z nefarmakologických intervencií sú pri poruchách spánku realizované úpravy prostredia na spánok, vylúčenie fyzickej aktivity, ktorá spôsobuje únavu až pocit bolesti, cvičenie najmenej 2 hodiny pred spánkom, úprava lôžka s pevným základom postele a vhodný matrac. Pozitívny vplyv má polohovanie končatín do úľavovej polohy individuálne podľa pacientov pred uložením sa na spánok.