Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s roztrúsenou sklerózou mozgovo miechovou

Bolesť


Zdrojom bolesti u pacientov so SM patrí prítomnosť spasticity, kontraktúr, poruchy citlivosti. Podľa typu bolesti môže byť u nich prítomná akútna alebo chronická. V závislosti od aktuálneho zdravotného stavu a klinických príznakov ochorenia môže byť rôzne lokalizovaná, napr. pri optickej neuritíde je to akútna bolesť s lokalizáciou za okom, okolo oka, v oku. K akútnej bolesti patrí aj nociceptívna a neurogénna bolesť, pri spazmoch svalstva a distenzii močového mechúra sprevádzajúca retenciu moču. Neurogénnu bolesť charakterizuje optická neuritída, ktorú zhoršuje pohyb očnej gule. Chronická bolesť sa vyskytuje pri prítomnosti spasticity, kontraktúr, kedy ide o muskuloskeletárne bolesti. Tiež pri poruche citlivosti, ktorú pacienti hodnotia ako pichanie, pálenie, mravčenie brnenie. Pacienti chronický typ bolesti najčastejšie lokalizujú do dolných končatín. Pri progresii SM je lokalizovaná aj od horných končatín.

Pri predchádzaní kontraktúr, spasticity a bolesti nimi podmienenej sa uplatňujú preventívne opatrenia. Patria k nim polohovanie pacienta, aplikácia chladu a realizácia aktívnych a pasívnych cvičení pod vedením fyzioterapeuta alebo sestry. Pri manažmente bolesti sa aplikujú analgetiká a pri chronickej bolesti sa odporúča konzultácia v ambulacii chronickej bolesti, pri ktorej sa uplatňuje trojstupňový rebríček liečby bolesti podľa WHO. U pacientov, ktorým sa poskytuje paliatívna starostlivosť je chronická bolesť prioritný symptóm, ktorý je v rámci manažmentu symptómov u SM riešený. 

Príčinou bolesti môžu byť poruchy citlivosti – hypestézie, parestézie na modality dotyk,  teplo, vibráciu a polohocit. Uvedené poruchy sú obťažujúcimi a negatívne vnímanými príznakmi ochorenia. Ich výskyt je podmienený zmenou zdravotného stavu. Poruchy citlivosti  pacienti subjektívne vnímajú ako bolesť, tŕpnutie, pálenie, štípanie, mravčenie, pichanie, teplo až horúčavu, chlad. Pacientom pociťujúcim chlad, ktorí mávajú pocit zimy sa odporúča nosenie odevu aj spodného prádla z bavlny a obliekanie si viac tenších vrstiev odevu. 

Sestra odoberá podrobnú anamnézu bolesti s určením jej vzniku, lokalizácie a šírenia, charakteru, trvania a dopad bolesti na vykonávanie aktivít denného života.
Na objektivizáciu intenzity bolesti sa využíva vizuálna analógová škála (VAS), u pacientov s problémom verbálnej komunikácie sa uplatňuje použitie škály tvárí.

Sestra informuje pacientov a ich rodinných príslušníkov o metódach a intervenciách na zmiernenie bolesti, ako napr. vylúčenie fyzickej aktivity pri akútnom zhoršení zdravotného stavu, zaujatie úľavovej polohy, polohovanie postihnutej končatiny alebo končatín.