Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s roztrúsenou sklerózou mozgovo miechovou

Rodina


Ochorenie má dopad aj na rodinu a opatrovateľov pacientov. Odbornú pomoc a poradenstvo v otázkach poskytovania zdravotnej, sociálnej, právnej, rehabilitačnej starostlivosti poskytujú združenia a organizácie pre pacientov so SM na Slovensku a v zahraničí. Sú organizátormi rôznych spoločenských a odborných aktivít, spolupodieľajú sa na výskume a edukačnej činnosti. Pacienti a rodina sa môže dozvedieť odborné informácie aj prostredníctvom časopisov .