Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s roztrúsenou sklerózou mozgovo miechovou

Únava

Prítomnosť únavy patrí medzi časté problémy a zo strany pacientov je negatívne prežívaná. Jej prítomnosť je nepredvídateľná vo vzťahu k vykonávanej aktivite, jej náročnosti a dĺžky jej vykonávania. Príčiny jej vzniku sú multifaktoriálne, ku ktorým patria poruchy spánku, bolesť, depresia, pridružené ochorenia v osobnej anamnéze, vedľajšie účinky užívanej farmakoterapie, činnosti realizované v teplom prostredí, ťažká namáhavá práca, cvičenie, rehabilitácia, prítomnosť depresie a úzkosti. Únava môže byť príčinou zhoršenia celkového zdravotného stavu pacientov s následným rozvojom depresie, zvýšením spasticity a zhoršením sfinkterových problémov. V správaní v dôsledku jej prítomnosti môže byť prítomné podráždenie a apatia. U pacientov je prítomnosť únavy spojená s potrebou oddychu, prerušenia aktivity, s chýbaním trpezlivosti a vytrvalosti. Pociťovanie a verbalizácia únavy sa zhoršuje v popoludňajších hodinách. 

Manažment únavy si vyžaduje multidisciplinárny prístup, napr. neurológa, psychológa, psychiatra, fyzioterapeuta, sestry, sociálnej pracovníčky. Úlohou sestry je posúdenie prítomnosti únavy s identifikáciou faktorov, ktoré ju zapríčiňujú, zhoršujú, zmierňujú a jej vplyv na vykonávanie aktivít denného života a rolí pacienta, napr. na výkon svojej profesie. Pacienti sa učia ju včas rozpoznať a predchádzať jej.
Na objektivizáciu únavy sa v zahraničí využívajú meracie nástroje, ako napr. Fatigue Serverity Scale (FSS), Fatigue Assessment Instrument, Fatigue Impact Scale (FIS), Modified Fatigue Impact Scale (MFIS), Neurological Fatigue Index – MS (NFI-MS), Rochester Fatigue Diary.

Sestra podľa ordinácie podáva amantadin hydrochlorid, modafilin na jej zmiernenie až odstránenie. Z nefarmakologických metód sa uplatňuje zostavenie individuálneho plánu denných činností vrátane pracovných. Tie sú zostavené tak, aby sa striedali aktivity s odpočinkom a plán bol navrhnutý tak, aby aktivity neviedli k únave a verbalizácii nedostatku energie. Sestra poučí pacientov o všetkých faktoroch, ktoré únavu zhoršujú, o intervenciách, ktoré ju zmierňujú. Pacienti majú informácie o tom, aby sa vyhýbali práci na priamom slnku, neostávali v miestnostiach, kde nie je vetranie resp. je nedostatočné,  nepobývali v saune, v prípade príznakov akútneho ochorenia uprednostňovali pokojový režim, odpočinok, vyhýbali sa dlhodobému státiu, činnosti, napr. v záhrade, domáce práce realizovali v sede. Do činnosti si zaradili prestávky, zvolili si od začiatku ich realizácie miernejšie tempo. V prípade nástupu únavy alebo až bolesti ju prerušil a odpočinuli si formou pasívneho odpočinku, čo znamená odpočinúť si na lôžku, v kresle. 

K preventívnym aktivitám únavy patrí príprava všetkých pomôcok a vecí, napr. na varenie, čistenie zubov, realizáciu osobnej hygieny ešte pred zahájením činnosti. Do denného režimu pacientov je vhodné zaradiť pravidelné cvičenie v skorých ranných hodinách resp. dopoludnia. Pri pociťovaní chronickej únavy používať, napr. pri čistení zubov elektrickú zubnú kefku a vždy v prípade zhoršenia zdravotného stavu, u mužov pri holení používať elektrický holiaci strojček. Pacientov, rodinu a opatrovateľov je potrebné poučiť, že sa ich používaním redukuje potreba energie na činnosť a zároveň sa udržiava ich sebestačnosť i pri zhoršení stavu. Na zmiernenie únavy sa odporúča aj aplikácia chladu, napr. sprchovanie vo vlažnej vode, nie v chladnej ani horúcej, lebo sa zvyšuje riziko zhoršenia klinických príznakov, aeróbne cvičenie, jóga, masáž a cielená aromaterapia (šalvia, saturejka, pelargónia, tymian, citrón, rozmarín) a nosenie vhodného oblečenia, čo znamená neprehrievať sa a nosiť skôr viac vrstiev tenkého oblečenia. Z aeróbnych cvičení je u pacientov odporúčaná chôdza, ktorej tempo sa zvolí v závislosti od funkčnej kapacity, bicyklovanie, plávanie, ktoré sú ale kontraindikované v čase ataku a mimo prítomnosti klinických príznakov infektu, napr. akútneho respiračného ochorenia. Vyššie uvedené intervencie a metódy majú pozitívny vplyv aj na zlepšenie celkového zdravotného stavu. Úlohou sestry je poskytnúť pacientom uvedené informácie.