Ošetrovateľstvo v neurológii
Nervovosvalové ochorenia

Facioskapulohumerálna svalová dystrofia

Facioskapulohumerálna svalová dystrofia (FSHMD) patrí medzi 3 najčastejšie hereditárne svalové dystrofie (dystrofinopatie, myotonická dystrofia). Prevalencia sa odhaduje v Európe na 1 - 4 na 100 000 obyvateľov. V 70 - 90 % ide o AD familiárny výskyt, v 10 - 30 % o sporadické mutácie.

Príznaky sa objavujú v neskorom detstve alebo adolescencii. Ochorenie progreduje pomaly, neobmedzuje dĺžku života. Ochorenie postupuje spravidla kraniokaudálne, najskôr je postihnuté mimické svalstvo, čo sa prejaví ako znížená mimika, neschopnosť pískať, horšie zatváranie očných štrbín. Neskôr sú postihnuté ramenné pletence, čo sa prejaví ako odstávajúce lopatky, sťažená elevácia horných končatín. Asi v 50 % je postihnutie asymetrické s prevažným postihnutím dominantnej končatiny, abdominálne svalstvo a nakoniec dolné končatiny. Slabosť peroneálneho svalstva vedie ku kohútej chôdzi (skapuloperoneálna forma). Asi u 10 - 20 % môže byť závažnejší priebeh so stratou lokomócie. Ušetrené bývajú bulbárne, extraokulárne a respiračné svaly, tiež m. deltoideus. U polovice chorých sa vyskytuje retinálna vaskulopatia, u 65 % hluchota. Kardiomyopatia sa pri FSHMD nevyskytuje!