Ošetrovateľstvo v neurológii
Nervovosvalové ochorenia

Dystrofinopatie

Pojem dystrofinopatie je súhrnný názov pre klinické syndrómy spôsobené rôznymi mutáciami génu pre syntézu bielkoviny dystrofín. Ide pravdepodobne o najväčší známy gén, ktorý je lokalizovaný na krátkom ramienku X chromozómu (Xp21.2). Pre svoju veľkosť je náchylný k spontánnym mutáciám. Dystrofín je súčasťou dystrofín-glykoproteínového komplexu. Pravdepodobne spája intracelulárny cytoskelet so sarkolemou a stabilizuje sarkolemu počas kontrakcie a relaxácie svalu. Mutácia môže viesť k syntéze defektného alebo úplne nefunkčného proteínu. Z nich uvedieme v nasledujúcom texte charakteristiky Duchenneovej svalovej dystrofie (DMD) a Beckerovej svalovej dystrofie (BMD).