Ošetrovateľstvo v neurológii
Nervovosvalové ochorenia

Okulofaryngeálna svalová dystrofia

Okulofaryngeálna svalová dystrofia je vzácne ochorenie s AR alebo AD dedičnosťou. Postihnuté sú extraokulárne očné svaly, hlavne levator palpebrae superior a faryngeálne svaly. Výsledkom je ptóza, dysfágia, dyzartria. Ochorenie progreduje pomaly, môže viesť k významným poruchám vízu, váhovému úbytku, malnutrícii.