Ošetrovateľstvo v neurológii
Nervovosvalové ochorenia

Distálna myopatia

Distálna myopatia patrí medzi extrémne vzácne regionálne podmienené choroby. Môže ísť o sporadický výskyt, AR alebo AD dedičnosť. Svalová slabosť pri distálnych myopatiách postihuje obvykle svaly ovládajúce zápästie a talokrurálny kĺb. Najdistálnejšie svaly ruky a nohy bývajú obvykle ušetrené.