Ošetrovateľstvo v neurológii
Nervovosvalové ochorenia

Emeryho-Dreifussova svalová dystrofia

Emeryho-Dreifussova svalová dystrofia predstavuje vzácne dedičné svalové ochorenie charakterizované svalovými kontraktúrami, ľahkou progresívnou myopatiou s humeroperoneálnou distribúciou, poruchami srdcového rytmu alebo kardiomyopatiou. Môže ísť o AD, AR alebo X-viazanú formu prenosu. pri ktorej sú mladí ohrození náhlou srdcovou smrťou v dôsledku fibrilácie komôr.