Ošetrovateľstvo v neurológii
Sesterské posúdenie potrieb pacienta v neurológii

Vyprázdňovanie


U pacientov sa stretávame s problémami s vyprázdňovaním močového mechúra a hrubého čreva. Problémy s močením a stolicou sa vyskytujú u pacientov napr. s transverzálnou léziou miechy, pri nežiaducich účinkoch farmakoterapie, s PCH, s demenciou, u imobilných so SM, CMP. K obťažujúcim a negatívne vnímaným symptómom patria časté močenie, nyktúria, urgentné močenie, noktúria, stresová inkontinencia moču, celková inkontinencia moču, retencia moču, hnačka, zápcha, inkontinencia stolice. Pri príjme sestra v prípade problémom do dokumentácie zaznamená aj spôsob korekcie problémov, napr. používanie absorpčných pomôcok.