Ošetrovateľstvo v neurológii
Sesterské posúdenie potrieb pacienta v neurológii

Zmyslové vnímanie

Zmeny vízu, hlavne dvojité videnie, výpadky zorného poľa, neostré videnie, podmieňujú zhoršenú orientáciu v priestore, zvyšujú riziko pádu a s tým súvisiace riziko úrazu. Pri príjme pacientov je dôležité u nich identifikovať používanie okuliarov, naslúchacieho aparátu. V prípade, že ich doprovod nepriniesol, personál ich poučí, aby ich dodatočne priniesli.

U niektorých neurologických ochorení, napr. migréne sa môžeme stretnúť pri migrenóznom ataku na precitlivelosť na viaceré modality súčasne, ako hlasy, zvuky, svetlo. V odbornej terminológii hovoríme o fotofóbii, fonofóbii.   
Zmena čuchu alebo chuti môže byť v neurológii iniciálnymi príznakmi, napr. pri Parkinsonovej chorobe (PCH) môže dôjsť ku zhoršeniu rozoznávania chutí a vôní ešte pred jej diagnostikovaním.