Ošetrovateľstvo v neurológii
Sesterské posúdenie potrieb pacienta v neurológii

Anamnéza

Súčasťou sesterského posúdenia potrieb pacientov v neurológii je anamnéza obsahovo orientovaná na získanie dôležitých a špecifických zdravotných údajov a informácií súvisiacich s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti. Sestra identifikuje prítomnosť aktuálnych ťažkostí, napr. bolesti hlavy, psychosociálne problémy, problémy s pohybom. Pátra po výskyte uvedených problémov v osobnej anamnéze. Pri prvom kontakte s pacientmi si všíma úpravu ich zovňajšku, polohu, ktorú zaujímajú, či ide o aktívnu, pasívnu alebo vynútenú polohu, postoj a chôdzu, stav kože a slizníc. Identifikuje známky dehydratácie, prítomnosť dekubitov, iných typov rán, posúdi habitus, prítomnosť závratov, záchvatu, verbalizáciu točenia hlavy, únavy, alergie v osobnej anamnéze. Zaznamená do dokumentácie prítomnosť zaistenia periférnej žilovej linky alebo centrálneho žilového katétra, zavedenia permanentného katétra.