Ošetrovateľstvo v neurológii
Sesterské posúdenie potrieb pacienta v neurológii

Bolesť


Bolesť sestra posudzuje komplexne, hodnotí jej prítomnosť, lokalizáciu a vyžarovanie bolesti, kvalitu a charakter bolesti, typ bolesti, faktory spúšťajúce a zmierňujúce bolesť. U pacientov, ktorí sú schopní verbálne charakterizovať svoju bolesť sestra využíva na posúdenie intenzity bolesti vizuálnu analógovú škálu,  u iných používa škálu výrazov tváre. U pacientov sa s akútnou bolesťou stretávame pri náhlych stavoch, ako napr. pri CMP, lumboischiadickom syndróme (LIS), subarachnoidálneho krvácania pri prasknutí aneuryzmy. Bolesť hlavy u CMP je charakterizovaná ako náhle vyniknutá, dovtedy nepoznanej intenzity a kvality alebo tiež ako prudká popisovaná ako prvá životná skúsenosť. Chronickú bolesť zastupuje neuropatická bolesť, napr. pri ochoreniach trojklanného nervu, LIS, diabetickej polyneuropatii, pri postherpetickej neuralgii. Pre neuropatickú bolesť je charakteristické pociťovanie bolesti pri stimuloch za normálnych okolností bolesť nevyvolávajúcich, čo je označované ako tzv. alodýnia. S chronickou bolesťou sa najčastejšie v neurológii pri vertebrogénne podmienených bolestivých syndrómoch, u pacientov so SM a PCH s depresiou, tumoroch mozgu a miechy. Sestra monitoruje príznaky sprevádzajúce bolesť hlavy, ako sú napr. nauzea, vomitus, pyrexia, poruchy vízu, kognitívny deficit. Bolesť hlavy spojená s nauzeou, vomitom, pyrexiou a meningeálnym syndrómom je prítomná u infekčných ochoreniach CNS, ako sú vírusové a bakteriálne infekcie mozgu.