Ošetrovateľstvo v neurológii
Sesterské posúdenie potrieb pacienta v neurológii

Vitálne funkcie

Monitorovanie vitálnych funkcií, ako TK, P, TT, D je súčasťou vstupného, priebežného a záverečného ošetrovateľského posúdenia na štandardnom neurologickom oddelení alebo na neurologickej JIS. Pri poskytovaní starostlivosti pacientom na JIS sestra v rámci monitorovania VF pri vstupnom a priebežnom posúdení identifikuje aj saturáciu krvi kyslíkom neinvazívnou metódou.   
 
Sestra monitoruje frekvenciu, hĺbku, pravidelnosť a typ dýchania. Príčiny zmeny dýchania u pacientov v neurológii pramenia napr. zo zmien vnútorného prostredia pri acidóze, alkalóze, elektrolytovej nerovnováhe, z prežívanej anxiety, depresie, z chronického srdcového zlyhávania, pri užívaní farmakoterapie, napr. barbituráty spôsobujú depresiu dýchania.

Zmeny pulzu hovoria o rozvoji komplikácií pri neurologickom ochorení. Zmena kvality pulzu je prítomná pri zvýšení intrakraniálneho tlaku (ICP), pri rozvoji terminálnych štádií neurologických ochorení, intrakraniálnom krvácaní. Tachykardia je spojená s hypoxiou, zvýšeným ICP. Bradykardia je spojená s progresiou zvyšovania ICP. Arytmie sa môžu vyskytnúť u pacientov so subarachnoidálnym krvácaním, s kraniocerebrálnym poranením. 

Zmeny krvného tlaku súvisia s rizikom rozvoja ICP. 

Hypotermia je spojená s poranením miechy, je prítomná pri rozvoji komatózneho stavu pri zlyhávaní pečene, pri intoxikáciami farmakami, napr. barbiturátmi, poškodení mozgového kmeňa. Hypertermia je častejšie prítomná ako hypotermia. V neurológii jej výskyt súvisí s rozvojom infekcie, ako napr. infekčné ochorenia mozgu, rozvojom septického stavu, rozvojom bronchopneumónie /pneumónie u imobilných pacientov, pri aspiračnej pneumónii u pacientov s dysfágiou, napr. pri sclerosis multiplex, po prekonaní náhlej cievnej príhody.         
                       
Sestra monitoruje príznaky zvýšeného intrakraniálneho tlaku, medzi ktoré patria bolesti hlavy, nauzea, vomitus, poruchy vedomia, bradykardia. Bolesť hlavy sa rozvíja pozvoľne, zhoršuje sa pri situáciách, kedy sa tlak v intrakraniálnom priestore zvyšuje. Medzi takéto situácie patria predklon hlavy, kašeľ, defekácia, ležanie, vomitus. Maximum bolesti je v ranných hodinách, po nočnom odpočinku. Nauzea rýchlo prechádza do vomitu, ale niektorí pacienti neudávajú nauzeu. Maximum výskytu vomitu je v ranných hodinách, podobne ako je to s bolesťou hlavy. So zvyšujúcim sa intrakraniálnym tlakom sa u pacientov môžu vyskytnúť poruchy zraku ako diplopia, skotóm (výpadok zorného poľa) až strata vízu, poruchy dýchania a  dochádza ku narušeniu reakcie zreníc na osvit. K rizikovým skupinám pre rozvoj ICP patria pacienti s krvácaním do mozgu, ako intrakraniálne krvácanie pri prasknutí aneuryzmy, hemoragická CMP, s mozgovým tumorom, s abscesom mozgu, po kraniocerebrálnej traume.