Ošetrovateľstvo v neurológii
Sesterské posúdenie potrieb pacienta v neurológii

Zoznam bibliografických odkazov

BACHUROVÁ, H., LEBEDOVÁ, Z. 2008. Poruchy řeči u dospělých neurologicky nemocných osob. [online]. In Lékařské listy. č. 18. [cit. 2014-09-02]. Dostupné na:  http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/poruchy-reci-u-dospelych-neurologicky -nemocnych-osob-387149.  

BAREŠ, M. 2011. Škála pro hodnocení dystonie. In Neurol. praxi. 2011, roč. 12, suppl. G, s. 35-36. 

BARLOW, P. 2012. A practical review of the Glasgow Coma Scale and Score. In The Surgeon. 2012, vol. 10, no. 2, p. 114-119.

BICKLEY, L.S. 2012. Bates´ Guide to Physical Examination and History Taking. 11th ed. North American Edition, 2012. 1024 pp. ISBN-13: 978-1609137625.

CIBULČÍK, F. 2008. Problematika bolesti pri neurologických ochoreniach a praktický lekár. In Ambulantná terapia. 2008, roč. 6, č. 1, s. 23-26. 

CREE, C. 2003. Acquired brain injury: Acute management. In Nursing Standard. 2003, vol. 18, no. 11, p. 45-54.  

DORTOVÁ, E., KNĚZOVÁ, J., DPRT, J., ROKYTOVÁ, J. 2009. Přístup k dětem se svalovou hypertonií v novorozeneckém a kojeneckém věku. In Pediatr. prax. 2009, roč. 10, č. 6, s. 296-298. 

EDWARDS,S.L. 2001. Using the Glasgow Coma Scale: Analysis and limitations. In British Journal of Nursing. 2001, vol. 10, no. 2, p. 92-101. 

Guideline for Performing Neurological Observations: Clinical guidelines / nursing. 2010. [online]. Nottingham University Hospitals, 2010. 33 pp. [cit. 2014-08-12]. Available from: http://www.nottingham.ac.uk/mhs/documents/clinical-skills/nuh-guidelines/ neurological-observations.pdf

HICKEY, J.V. 2009. The Clinical Practice of Neurological and Neurosurgical Nursing. 6th ed. Lippincott Williams and Wilkins, 2009. 768 pp. ISBN-13: 978-0-7817-9529-6.  

IANKOVA, A. 2006. The Glasgow Coma Scale: clinical application in emergency departments. In Emergency nurse. 2006, vol. 14, no. 8, p. 30-35. 

IGGULDEN, H. 2006. Care of the neurological patient. Blackwell Publishing, 2006. 309 pp. ISBN-13: 978-1-4051-1716-6.  

JECH, R. 2008. Onemocnění s abnormálními pohyby. [online]. In Lékařské listy (příloha). 2008, č. 18. [cit. 2014-08-22].Dostupné na: http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/onemocneni-s-abnormalnimi- pohyby-387153.  

KAŇOVSKÝ, P. 2003. Poruchy chůze a pády ve stáří. In Neurologie pro praxi. 2003, č. 1, s. 21-25. 

LIBIGER, J. 2004. Psychóza a její příznaky u neurologických onemocnění. In Neurológia pre prax. 2004, č. 3, s. 195-199.  

LOWRY, M. 1998. Emergency nursing and the Glasgow Coma Scale. In Accident and Emergency Nursing. 1998, vol. 6, no. 3, p. 143-148. 

MATIS, G., BIRBILIS, T. 2008. The Glasgow Coma Scale – a brief review. Past, present, future. In Acta Neurologica Belgica. 2008, vol. 108, no. 3, p 75-89.

Modifikovaná dětská Glasgow Coma Scale. [online]. Multimediální trenažér plánování a ošetřovatelské péče. Hradec Králové: VOŠ zdravotnická a Střední škola, 2010-2012. [cit. 2014-08-01]. Dostupné na: http://ose.zshk.cz/media/p5803.pdf.      

Neurological Assessment of the Older Adult: A guide for Nurses. [online]. AANN Clinical-Practice Guideline Series. American Association of Neuroscience Nurses, 2006. 22 pp. [cit. 2014-08-10]. Available from:   
http://www.aann.org/pdf/cpg/aannneuroassessmentolderadult.pdf.

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vedení zdravotnej dokumentácie. 2009. [online]. In Vestník MZ SR. Bratislava: MZ SR, 15. október 2014. s. 310-355. [cit. 2014-09-05]. Dostupné na: http://www.health.gov.sk.         

PERRON, A.D. 2009. Master Clinician Series: The Rapid Neurological Examination in the ED. [online]. 2009. 31pp. [cit. 2014-07-22]. Available from:  http://acep.omnibooksonline.com/Boston2009/data/papers/TU-165.pdf.

ROTH, J., PREISS, M., UHROVÁ, T. 1999. Deprese v neurologické praxi. Část první: symptomy, diagnostika, rizikové faktory. Praha: Glos Semily, 1999.      

ROTH, J., FIALA, O., RŮŽIČKA, E. Neurologické vyšetření – norma. [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1. Lékařská fakulta, Neurologická klinika. [cit. 2014-08-22]. Dostupné na: https://el.lf1.cuni.cz/neuronorma

ŠONKOVÁ, Z. 2009. Příčiny a klinický obraz nitrolební hypertenze. In Neurol. prax. 2009, č. 1, s. 10-13.     

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentku samostatne a v spolupráci s lekárom. 2005. [online]. Bratislava: MZ SR, 2005. 2. jún 2005. 6 s. [cit. 2014-09-09]. Dostupné na: http://www.zbierka.sk.      

VÁGNEROVÁ, M. 2004. Psychopatologie pro  pomáhající profese. Praha: Portál, 2004. 870 s. ISBN 80-7178-80-23. 

WATERHOUSE, C. 2005. The Glasgow Coma Scale and other neurological observations. In Nursing Standard. 2005, vol. 19, no. 33, p. 56-64.

ŽIAKOVÁ, K., GALAJDA, P., ŠUTARÍK, Ľ. A kol. 2003. Ošetrovateľstvo vo vnútornom lekárstve. Vysokoškolské skriptá. [online]. Martin: Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2003. 261 s. [cit. 2014-07-22]. Dostupné na:   https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/Oset_Files/skripta_vnl.pdf. ISBN 80-88866-28-6.