Ošetrovateľstvo v neurológii
Sesterské posúdenie potrieb pacienta v neurológii

Spánok

Sestra pri vstupe na hospitalizáciu identifikuje problémy so spánkom a pravdepodobné príčiny ich vzniku. U pacientov môže byť príčiny narušeného spánku rôzne, napr. bolesti u pacientov s LIS, neschopnosť zmeniť polohu pre prítomnosť kontraktúr u pacientov so SM, PCH, depresia u pacientov so SM. Narušený spánok charakterizuje problém so zaspávaním, opakované prebúdzanie sa počas nočného odpočinku, skoré ranné budenie (od 01.00-06.00 hod.). Sestra po nočnom odpočinku zisťuje pocit oddýchnutia, energie a vitality, verbalizácii únavy. K patológii u pacientov s neurologickým ochorením patrí ospalosť až excesívna somnolencia, ako napr. u pacientov s PCH pri užívaní antiparkinsoník. Iným problémom je insomnia ako je to u pacientov s demenciou, perszistujúci vegetatívny stav, kedy dochádza ku obráteniu biorytmu, pacient počas noci je aktívny, čulý a počas dňa pospáva. Sestra pri príjme pacienta zaznamená predspánkové zvyklosti.