Ošetrovateľstvo v neurológii
Sesterské posúdenie potrieb pacienta v neurológii

Úlohy

1.Pozrite si na centrálnej bráne Mefanetu multimediálnu prezentáciu s názvom Neurologické vyšetření norma na výukovom portáli 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (hypertext viď dolu nižšie). Neurologické vyšetrenie je zamerané na zber údajov a dát, vyšetrenie hlavových nervov, krku, horných končatín, brušných reflexov, dolných končatín, chrbtice, vyšetrenie stoja, chôdze, citlivosti a meningeálnych prejavov.  
Hypertextový odkaz: https://el.lf1.cuni.cz/neuronorma  
2.Pozrite reakcie a prejavy v jednotlivých kategóriách meracieho nástroja GCS
Hypertextový odkaz:
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/Oset_Files/skripta_vnl.pdf
3.Preštudujte si hodnotené kategórie a reakcie meracieho nástroja Poruchy vedomia podľa Beneša a Drábka.
Hypertextový odkaz:
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/Oset_Files/skripta_vnl.pdf
4.Porovnajte hodnotené kategórie v meracích nástrojoch GCS a Posúdenie podľa Beneša a Drábka.            
Hypertextový odkaz:
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/Oset_Files/skripta_vnl.pdf